Alpasberget

Snöigt berg

Över vägen mellan Bodträskfors och Snesudden tornar Alpasbergets långa och branta bergssida upp sig, med gott om lodytor och små stup. Under branten ligger stora nedfallna klippblock. Från bergets flacka del har man en hänförande utsikt över det kuperade landskapet.

En stor del av området består av en urskogslik tallskog. Hela området är tydligt påverkat av skogsbränder och många av tallarna har överlevt minst två skogsbränder, vilket syns på skador i stammen. I Alpasbergets nordostsluttning står en jättelik tall som är minst 500 år gammal och cirka 2,5 meter i omkrets i brösthöjd. Vissa delar av skogen har gott om lövträd som vuxit upp efter att branden dragit fram. 

I den mäktiga sydbranten finns partier med frodig asp- och granskog men också en stor del mager tallskog där stammarna växer mycket tätt. Insprängt i tallskogen finns många gammeltallar, både levande träd och stående döda träd, som blivit silverfärgade av väder och vind. I branten finns också landets rikaste växtplats för den mycket sällsynta elfenbenslaven. Arten var år 2003 endast känd från 11 lokaler i Sverige. Det finns många andra ovanliga arter i området, några exempel är doftticka, rosenticka och jättelav.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Föreskrifter
Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra skoter
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Boden

Bildat år: 2010

Storlek: 0,8 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Alpasberget ligger cirka 15 kilometer nordväst om Bodträskfors. Från Bodträskfors går en väg åt nordväst mot Kroktjärn. Alpasbergets branta vägg passeras cirka 6 kilometer innan Kroktjärn.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss