Särkitievat

Särkitievat är ett reservat med vacker natur. Här kan besökaren ströva längs sandåsarna på Särkitievats sandplatå eller ta en tur upp på skogsbergens toppar. Reservatet kan besökas året om men lättast är ett besök under barmarksperioden eftersom skogsbilvägen fram till reservatet är farbar då.

Brandens framfart

Särkitievat har präglats av återkommande skogsbränder varav de två senaste bränderna har daterats till 1835 och 1859. Många tallar i reservatet bär spår av brand. Den äldsta kända levande tallen i Särkitievat är 531 år gammal och den har överlevt hela tre skogsbränder. Det kan man se genom de tre ärr som uppstått i basen på trädets stam, så kallade brandljud. Det äldsta brandspåret i tallen är från ca år 1570.

Särkitievats många invånare

Reservatet ger livsmiljö åt många sällsynta arter. Bland annat har taigaskinn, ostticka, tallstockticka och doftticka påträffats. Dofttickan har en stark god doft och användes bland annat förr som parfym, en bit av svampen lades in i linneskåp så kläder och linne skulle lukta gott. Nu är svampen fridlyst. Även långhorningen korthalsad kulhalsbock och skalbaggen sotsvart praktbagge finns här, både arterna gynnas av skogsbrand.

Spår av människan

I Särkitievat finns flera spår efter äldre tiders skogsutnyttjande. Här finns gamla katade tallar och stubbar efter hänglavsrika träd som fällts av renskötare som rast- och nödfoder åt renarna. Även gamla tjärdalar skvallrar om vad som en gång pågått i här. Under sin vandring kan man stöta på kvarlämnade högar med avkapade, ihopsamlade rotvältor som förr brändes för att utvinna tjära men av någon okänd anledning inte blivit uppbrända.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • plocka bär och matsvamp
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Kommun: Pajala

Bildat år: 2021

Storlek: 33 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen i Norrbottens län

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger cirka 11 km nordväst om Muodoslompolo. Lämpligaste tillfartsvägen till reservatet från allmän väg är österifrån, via Muodoslompolo och sedan vidare norrut på väg 99. Reservatets östra sida nås sedan genom att ta den skogsbilväg som går västerut vid den lilla tjärnen Noijanpolanjärvi. Vägen är i körbart skick och en vändplan finns där skogsbilvägen korsar reservatsgränsen.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss