Riekkola-Välivaara

Vy över Ebonsviken

Vy över Ebonsviken. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten.

Riekkola-Välivaara är ett populärt friluftsområde i nära anslutning till Haparanda stad. Hit söker sig haparandaborna för motion och friluftsliv men även för att njuta av natur och fågelsång. I skolornas biologiundervisning är detta ett omtyckt exkursionsmål. Reservatet är lättillgängligt året runt, med elljusspår, information, fågeltorn och naturstig.

Mitt i reservatet ligger parkering och raststuga. Om du följer naturstigen eller elljusspåret österut kommer du till fågeltornet. Här har du utsikt över både sjön Ebonsviken och våtmarken. Följer du stig och spår västerut kommer du till en eldplats inne i skogen.

Påverkan från havet och älven

Hela området bär spår av det unika läget vid havet och Torneälven. Två bergkullar, Riekkola och Välivaara reser sig 15 meter över havet. Dessa nådde tack vare landhöjningen upp över havsytan för 1 700 år sen. Svallade strandvallar av klappersten syns ännu på bergen. På bergen blandas torra tallhedar med blåbärsgranskog och sumpgranskog.

Vid islossningarna ännu för femtio år sen bröt ofta isen in mellan Sundholmen och fastlandet över det låga partiet vid Ebonsviken (Kuusilahti). Buskar och träd slets bort och strandängarna var öppna. Genom landhöjningen upphörde isgången och nu växer här tät skog. Ebonsviken har grundats upp till en insjö.

Artrikt

I söder växer landhöjningsskog med al, björk, vide och enstaka granar. Marken är näringsrik med högörter som hässlebrodd, älgört och höga ormbunkar samt flera arter av mossa. Närmast havet övergår skogsmarken i en artrik, frodig havsstrandäng med bland annat:

 • fackelblomster
 • kärrsälting
 • kärrvial
 • kråkklöver
 • sprängört
 • madrör
 • nysört
 • strandlysing
 • ängsruta
 • brudborste
 • trådtåg
 • kabbleka och dunört.

Populärt bland fåglarna

Fågeltornet är ett uppskattat utflyktsmål. Här samlas under flyttning stora mängder simänder, som gräsand, kricka, bläsand, stjärtand och skedand. Kring den största sjön växer rikligt av missne och vattnet är starkt brunfärgat. Här trivs änder och vadare där de hittar föda, skydd och häckningsplatser. I maj fylls området av ännu fler fågelarter:

 • gransångare
 • lövsångare
 • rödhakar
 • rödvingetrast
 • taltrast
 • koltrast och björktrast.

Hälsoslingor

Här finns en grön hälsoslinga som fungerar för i stort sett alla. Det går bra att ta sig fram för rullstol, rollator, barnvagn och de som går med teknikkäpp. Den har ett relativt hårt och slätt ytskikt utan hinder. Området är flackt med endast små höjdskillnader och det är inte fysiskt krävande.

Hälsoslingan Lilla rundan i Riekkola Länk till annan webbplats.

Här finns en blå hälsoslinga som fungerar bra för gående som kan lyfta fötterna ordentligt vid till exempel rötter eller stenar, eventuellt med stöd av stavar eller kryckor. Det kan finnas vissa höjdskillnader och slingan kräver viss uthållighet.

Hälsoslingan Riekkola naturstig Länk till annan webbplats.

Här finns också en röd hälsoslinga som fungerar bra om du kan gå utan problem eller hjälpmedel. Underlaget kan vara ojämnt och det kan förekomma större nivåskillnader och långa backar. Kräver viss uthållighet.

Hälsoslingan Riekkola elljusspår Länk till annan webbplats.

Natur och hälsa

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

 • tälta
 • vandra
 • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
 • plocka bär och matsvamp
 • fiska i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att köra snöskoter eller att skada växt- och djurliv i området. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Ikon förSkidled Skidled
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Kommun: Haparanda

Bildat år: 1973

Storlek: 0,9 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Riekkola-Välivaara ligger i Haparanda kommun, bara en kilometer söder om Haparandas stationshus. Härifrån finns skyltning.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss