Risk för skogsbrand i Norrbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Vastakielisenvuoma

Bilden är tagen från en helikopter och visar en flygbild över skogar och våtmarker.

Vy över våtmarker och skogar i reservatet. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Naturreservatet Vastakielisenvuoma är en myllrande mosaik av våtmarker och skog. Det ligger beläget några kilometer norr om Vittangi och är ett område som är väl värt ett besök.

Vastakielisenvuoma ligger några kilometer norr om Vittangi, på östra sidan av Inlandsvägen. Området består av en större, sammanhängande skogs- och myrmosaik där myren har bedömts ha mycket höga naturvärden enligt länsstyrelsens våtmarksinventering. Skogarna består till övervägande del av brandpåverkad tallnaturskog och urskogsartad barrblandskog på myrholmarna.

Utsikt över myren

I väster mellan Inlandsvägen och myren ligger ett större område med sandtallskog. Från dom vindlande åsryggarna närmast myren har du en bra utsikt över den stora våtmarken. I området finns även delar av den nära 30 km långa sandåsen Uhcadievvá/Markkatieva. Sandåsen börjar några kilometer nordost om naturreservatet Markkatieva.

Värt ett besök

Du kan besöka reservatet när som helst under året eftersom det innehåller både torra sandtallskogar, friska barrskogar och våtmarker. Men något som saknas är markerade stigar så karta och kompass kan behövas. Varför inte leta mykorrhizasvampar som delar sina liv med träden och visar sina fruktkroppar under hösten eller skida på den snötäckta myren under dom kalla dagarna på året.

Våtmarken har restaurerats i reservatet

Innan reservatet bildades hade människor under 1900-talet grävt diken i en blöt del av skogen, för att leda bort vatten och öka skogens tillväxt. Länsstyrelsen har restaurerat området genom att ta bort och plugga igen dikena så att det blev en naturlig sumpskog igen. Restaureringen har gynnat den biologiska mångfalden och gjort att olika fiskarters lekbottnar i kringliggande vattendrag inte slammar igen längre.

Restaurering av våtmarker

Bilden visar en lättgången tallås.

I reservatet finns lättvandrade tallåsar. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • plocka bär och matsvamp
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Kiruna

Bildat år: 2021

Storlek: 6,9 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 7 kilometer norr om Vittangi.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss