Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kallovaratjeh

Lilablommande fjällviva med grön bladrosett

Fjällviva. Foto: Anneli Salo/Wikipedia

Kallovaratjeh är ett sjörikt fjällområde söder om sjöarna Råvejaure och Hadditjaure som i sin tur ligger söder om Padjelanta nationalpark.

Landskapet är småkuperat och dominerat av fjällhedar och hyser en lågväxt vegetation av mossor, tåg- och starrväxter, däribland svedstarr. Kalkrik berggrund ger rik flora, här finns bland annat fjällviva, en art som endast finns i Skandinavien.
 
På grund av den kvartärgeologiska utvecklingen var sjöarna i området tidigare fisklösa, något som resulterat i en intressant evertebratfauna. Fisk har dock planterats in i nästan alla sjöar och den biologiska mångfalden har påverkats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Kommun: Jokkmokk

Bildat år: 1970

Storlek: 22,4 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Kallovaratjeh ligger söder om Padjelanta nationalpark och öster om Sulitelmamassivet cirka 50 kilometer nordväst om Kvikkjokk.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss