Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Hänghuvudet

Skogklätt berg

Hänghuvudet. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

På Hänghuvudets sluttning reser sig en frodig granskog med riktigt storvuxna granar som är minst 30 meter höga. På marken växer högörter som skogsnäva, trolldruva och den giftiga tibasten som blommar med sina vackra rosa blommor på bar kvist om våren.

I områdets östligaste del, intill skogsbilvägen finns ett område met ett flertal fornlämningar i form av boplatsgropar.

Skogen på Hänghuvudet har växt upp efter en brand som härjade här för cirka 150 år sedan. Skogen är i stort sett helt opåverkad sedan dess. Träden står tätt och har börjat dö och falla till backen på grund av utrymmesbrist. Det finns mycket lövträd insprängt i granskogen, både björk och sälg såväl som asp och rönn.  

Längs den södra kanten av stupet finns ett mindre område där en skogsbrand drog fram i början av 1990-talet. Mycket av skogen dog vid branden men flera äldre tallar överlevde. Här växer bland annat svart- och röd trolldruva.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Kommun: Boden

Bildat år: 2010

Storlek: 1,4 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Övrigt: I området saknas stigar, eldstäder och andra anordningar för rörligt friluftsliv.

Hitta hit

Reservatet ligger cirka 13 kilometer västnordväst om Gunnarsbyn. Hänghuvudet ligger mellan byarna Åträsk och Övre Flåsjön i Råne älvdal. Lämpligaste vägen till reservatet från allmän väg 757 är österifrån, via Sörbyn. En skogsbilväg leder in mot reservatet strax norr om byn Åträsk.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss