Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Laurivaara

Laurivaara är ett stort, bergigt reservat i sydöstra delen av Kiruna. Det passar dig som vill gå din egen väg i en skog där det växer både gamlingar och ynglingar. Även om du är 100 år gammal, så är du ung i jämförelse med tallarna här. Här kan du vandra och åka skidor på tallhedar och bland granskogsklädda berg.

Vy över myr med lövskog i höstfärger och barrskog i bakgrunden. I förgrunden ris i röda höstfärger.

Den lövrika skogen i Laurivaara bjuder på vackra höstvyer. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

En färd bortom leder

Laurivaara är det östligaste av tre naturreservat nära Parakka. Reservatet täcker berget Laurivaara med omgivningar. Det kantas i norr av den stora myren Joukivuoma, och i öster av sjön Joukijärvi. Här kan du njuta av naturen som den är – det finns inga anlagda leder eller rastplatser.

I brandens spår

Omkring 1870 drog en stor skogsbrand fram över skogarna kring byn Parakka. Skogsbranden var olika intensiv på olika platser i landskapet. Det har påverkat hur skogen i Laurivaara ser ut idag. I östra delen av området brann det hårt men många tallar överlevde och idag står de kvar som monument över brandens framfart. Här är skogen ljus och lättvandrad.

Sällsynt granurskog

Granurskogar är numera en bristvara då de flesta avverkats. I Laurivaara finns de kvar och på berget Laurivaaras västra sluttning finns stora områden av granskog där skogsbranden gått mildare fram. Att skogen har brunnit även här kan du se på att många gamla granar har brandskador i stammen, så kallade brandljud.

Här kan du vandra i hänglavsrik granurskog där gamla, döende och döda granar och lövträd ger mat och livsrum till många sällsynta växter och djur som är knutna till gamla naturskogar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • plocka bär och matsvamp
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är inte tillåtet att gräva upp eller plocka orkidéerna. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Kiruna

Bildat år: 2020

Storlek: 7,5 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 22 kilometer sydost om Vittangi. Skogsbilväg från Parakka leder fram till naturreservatet.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark