Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Mörtträskheden

Gammelskog

Mörtträskheden. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Mörtträskheden kännetecknas av gamla tall- och barrblandskogar. Stora delar ligger på sandig hed men här finns även inslag av hällmarker och i västra delen en mosaik av skog och våtmark.

I naturreservatet Mörtträskheden växer i huvudsak tallskog eller barrblandskog med hög ålder, mestadels kring 200 år. Det finns också inslag av tallar som är betydligt äldre, upp till 400 år. Det finns gott om stående döda träd i området medan det ofta är lite mer städat på marken.

I de gamla tallarna kan man se spår av skogsbrand, så kallade brandljud. Det är mycket länge sedan det brann, troligen över 250 år sedan, därför finns brandljuden endast i de allra äldsta träden. Den mesta skogen började gro efter branden och är därför ungefär 200 år gammal.

Områdets östra del domineras av tallskog på sandig hed som i östra delen genomkorsas av smala fuktstråk med enbuskar gräs och örter, ett udda inslag i den i övrigt magra tallheden.

Tibast med röda bär

Tibast har vackert röda, men giftiga bär. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • tälta
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är bland annat inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Arvidsjaur

Bildat år: 2013

Storlek: 1,3 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Mörtträskheden ligger cirka 15 kilometer sydväst om Glommersträsk i sydligaste delen av Norrbottens län. Kör mot byn Gallejaur och sväng västerut cirka två kilometer norr om byn. Efter drygt sex kilometer svänger du vänster mot Stenbacken. Cirka 400 meter efter att du passerat kanalen så kommer en korsning, här börjar reservatet, fortsätt ytterligare cirka 600 meter till nästa korsning som är den lämpligaste vägen in i området.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss