Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Haraliden

Reservatet är beläget i en östvänd svag bergssluttning och det finns träd i området som är uppemot 500 år gamla.

Granskog

Haraliden. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Delar av området utgörs av så kallade kulisshyggen som avverkades på 1930-talet. På hyggena är tall och björk de vanligaste trädslagen. I de mer orörda delarna står en mäktig granskog med högresta träd, rika på hänglavar. En gran har åldersbestämts till cirka 300 år gammal, och insprängt bland granarna finns tallar som är uppemot 500 år gamla.

I reservatet har man funnit flera ovanliga arter som är beroende av gammal och död ved, som insekten gropig brunbagge och de vedlevande svamparterna stjärntagging, rosenticka, harticka och kristallskinn.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar  

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!  

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Kommun: Piteå

Bildat år: 1997, reviderades 2009

Storlek: 3,4 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Haraliden ligger cirka 10 kilometer nordväst om Långträsk. Skogsbilväg från väg 373 väster om Långträsk passerar genom reservatet efter cirka 5 kilometer.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark