Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kuusivaara-Penikkajärvi

En skogskälla som inramas av frodig markvegetation. I förgrunden en tistel.

Upplev stillheten vid en källa i skogen. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Kuusivaara-Penikkajärvi ligger i sydöstra Kiruna. Reservatet passar dig som vill gå i obanad terräng och uppleva skog med historia. Här kan du ströva på skogsberget Kuusivaara eller njuta av utsikten vid Penikkajärvis strand. Reservatet kan besökas året om men hösten är en vacker tid, med sprakande färger och givetvis mindre mygg!

Njut av naturen som den är

Naturreservatet är beläget i ett kuperat område norr om byn Parakka och ligger mitt emellan naturreservaten Matala Kuusivaara i väster och Laurivaara i sydost. Reservatet täcker berget Kuusivaaras norra del. I reservatets norra ände ligger sjön Penikkajärvi. Här kan du njuta av naturen som den är, det finns inga anlagda leder eller rastplatser.

Den stora skogsbranden

Omkring 1870 drog en stor skogsbrand fram över skogarna kring byn Parakka. Skogsbranden var olika intensiv på olika platser i landskapet. Det har påverkat hur skogen i Kuusivaara-Penikkajärvi ser ut idag. Där branden var riktigt hård dog de flesta träd, och där växer idag tät skog med granar, asp och björk som alla är ungefär 100–150 år. Här hittar hackspettarna gott om larver att äta i döende träd.

Bild på frodig skog med aspstammar i förgrunden.

Efter branden 1870 tog aspen plats i skogen. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Där det brann mer måttligt överlevde fler träd. De har nu blivit flera hundra år och står kvar med brandljud, det som visar sig som en brandskada i stambasen. De gamla träden är omgivna av yngre träd som grodde efter branden. Vissa fuktiga område har påverkats mycket lite av branden, och där finns det gott om gammelgranar och döende och döda träd som ger mat och livsrum till många sällsynta djur, svampar och lavar som är knutna till gamla naturskogar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • plocka bär och matsvamp
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är inte tillåtet att gräva upp eller plocka orkidéerna. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Kiruna

Bildat år: 2020

Storlek: 1,9 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 18 kilometer söder om Vittangi. Skogsbilvägar från Parakka leder fram till naturreservatet.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss