Kattisberget

Blockig mark och skog med höstfärger

Kattisberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

På Kattisberget växer gammal tallskog på de blockiga rasbranterna och hällmarkerna. Uppe på toppen är det en härlig utsikt över det omgivande landskapet.

I naturreservatet ingår den övre branta delen av Kattisberget som reser sig 318 meter över havet. Bergets övre del har ett stort inslag av hällmarker. Frostbrytning har skapat utbredda blockiga rasbranter på flera håll i sluttningarna, vilket gör att reservatet delvis är mycket svårframkomligt, blockigt och brant.  

Tallskogen på berget är urskogsartad och i många gammeltallar finns spår av skogsbränder. På toppen av berget och i de mer stenbundna delarna av sluttningarna växer flera hundra år gamla tallar. Över hela reservatet är skogen rik på tallar i åldern 300-400 år eller äldre.   

Härjat av bränder

Den senaste branden var omkring 1840 men innan dess har det brunnit flera gånger området. Många träd har klarat sig igenom en till tre bränder men det finns tallar som har överlevt fyra bränder!  

Kattisberget har som helhet mycket höga naturvärden med sin urskogsartade gamla tallskog, som har gott om död ved i alla dess former. Rikedomen av brandskadade träd fungerar utöver sin biologiska betydelse som skogshistoriska arkiv över hur området har berörts av bränder genom tiderna. Många arter som kräver gammal tallskog av det här slaget har hittats i området bland annat insekterna reliktbock, mindre märgborre samt svamparna fläckporing, nordtagging och gräddporing.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • tälta
  • göra upp en mindre eld
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är inte tillåtet att skräpa ner eller skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Överkalix      

Bildat år: 2011

Storlek: 3,1 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 23 kilometer nordväst om Överkalix. Följ E10 norrut från Överkalix. Sväng av österut vid Tvärån, åk över Ängesån och sväng norrut sedan. Följ vägen i cirka 6 kilometer och sväng därefter till höger. Sväng av norrut igen efter cirka 1,5 kilometer och följ vägen tills den tar slut. Reservatet ligger 300-500 meter ifrån vägen.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss