Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Pellobäcken

Illustration av tretåig hackspett

Tretåig hackspett. Illustration: Jonas Lundin

Pellobäckens naturreservat är litet men med varierande natur. Det består av en vacker urskog med tjärnar, tallåsar och mindre sumpskog. Ingen väg går ända fram till reservatet.

En rullstensås följer reservatets nordöstra gräns och en annan smal ås finns i den västra delen av reservatet. Där finns också en fin granskog som du hittar vid åsens nordvästra spets. Skogen är mycket rik på döda liggande träd, så kallade lågor. På lågorna har man hittat sällsynta vedsvampar som rosenticka, ullticka och gränsticka. I reservatet syns även hackspår av tretåig hackspett på träden.

I den södra delen av området rinner Pellobäcken, omgiven av myr och sumpskog. På myrmarkerna i området har slåtter bedrivits.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Kommun: Arvidsjaur

Bildat år: 1997

Storlek: 0,2 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Pellobäcken ligger cirka 28 kilometer sydsydost om Arvidsjaurs kommun. Stigar utgår från skogsbilvägar som kan nås om man svänger västerut från väg 95 vid Svartliden, norr om Glommersträsk.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss