Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kuolpajärvi

Sjö omgiven av skog

Kuolpajärvi. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Skogen i Kuolpajärvi är parklik, grov 300-400-årig tallskog. Flera av de äldre tallarna bär märken efter samisk barktäkt. 

Naturskogen breder ut sig på sydsluttningen av berget Kuolpakorronen och ned mot sjön Iso Kuolpajärvi, som har gett området sitt namn. I området syns spår efter minst två bränder. Det finns gott om gamla, döda träd som står kvar, till glädje för de arter som är beroende av död ved för att hitta mat och husrum.

I de övre delarna av Kuolpajärvi är marken torrare och tallarna är låga, grovkvistiga och har lågt ansatta grenar. I de nedersta delarna av reservatet planar sluttningen ut och beståndet övergår i en gles granskog med en hel del björkar.

Naturreservatet är artrikt och här finns arter som lappticka, rynkskinn, lateriticka och rosenticka.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Gällivare

Bildat år: 1997

Storlek: 0,8 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Kuolpajärvi ligger cirka 11 kilometer söder om Gällivare. Du tar dig till naturreservatet via skogsbilvägar från vägen mellan Gällivare och Nattavaara by. I höjd med Björkudden går skogsbilväg cirka 8 kilometer västerut mot Kuolpajärvi.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss