Risk för skogsbrand i Norrbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Lágamanvárre

Bilden visar gammal tallskog på hedmark. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Gammal och vacker tallskog bjuder in till besök. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Lágamanvárre är beläget 3 mil nordost om centrala Jokkmokk och är väl värt ett besök oavsett årstid. Reservatets skogar är inte bara uråldriga, de är även fulla av kulturlämningar. Området saknar besöksanläggningar men med kängor eller skidor går det fint att besöka ändå.

Jokkmokks rika natur

I reservatet finns riktigt gamla tallskogar och lummiga sumpskogar med gamla granar och lövträd. Här är flera av områdets åldringar över 500 år gamla och de var bara små gran- och tallplantor på 1500-talet.

Bilden visar en granstubbe som blivit svedd av tidigare bränder och blivit till svart kol. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

En stubbes förkolnade lekamen skvallrar om tidigare bränder. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Orördhet - nyckeln till biologisk mångfald i skogen

Lágamanvárres djupa skogar är hem åt många känsliga och sällsynta arter som inte skulle överleva i ett brukat skogslandskap.

Fåglar som tjäder, hackspettar och lavskrika trivs bra här och det gör även den ovanliga skalbaggen reliktbock som lever i områdets grova tallar. I den döda veden lever mängder av hotade vedsvampar som tallstocksticka, kristallticka och urskogsporing. De gamla träden är uppskattade av lavar som gammelgransskål, knottrig blåslav och mängder av garnlav. Områdets marker är rika på arter av marksvampar som till exempel blå taggsvamp och tallmusseron samt kärlväxterna myskmåra och tvåblad.

Bilden visar en skog i höstskrud som speglar sig i sjöns vatten. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Skogssjö omgiven av en skog i höstskrud. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Kulturmiljövärden

Reservatets skogar är fulla av fascinerande kulturlämningar där samiska barktäkter och fångstgropar är några av dem. Här finns även spår av ett historiskt skogsbruk långt innan kalhyggenas tid, i form av gamla stubbar och kvarlämnade trädrester.

De besökare som vill se de samiska barktäkterna kan ta sikte på Tjärdalssjön som är belägen strax intill den östra gränsen. Många av tallarna vid sjön har en barklös yta på stammen, som uppstått när innerbarken skurits loss för att sedan användas som mat eller förpackningsmaterial. Sjön är utmärkt på Bilaga 1 i reservatsbeslutet.

Bilden visar en samisk barktäkt som visar sig som ett ärr i tallens stam. Foto Länsstyrelsen Norrbotten

Samisk barktäkt visar sig som ett ärr i tallens stam. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Besöksinformation och tillfartsväg

Området är väl värt ett besök oavsett årstid om man söker en riktig naturupplevelse. Man bör dock känna till att området saknar iordningställda leder och att terrängen kan vara lite krävande. I dagsläget saknas även besöksanläggningar som grillplats, dass och vindskydd.

Den väg som leder in i reservatet är i dagsläget bommad. Som besökare måste man därför parkera utanför reservatsgränsen och promenera den sista kilometern för att nå området.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • plocka bär och matsvamp
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Jokkmokk

Bildat år: 2023

Storlek: 5,7 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger ca 30 km nordost om centrala Jokkmokk.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss