Käll- och Mjöträsken

Våtmark i höstfärger

Käll- och Mjöträsken. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Med den brusande E4:an rakt igenom ligger en myllrande träskmark, rik på fåglar och växter. Övre och Nedre Mjöträsken söder om vägen och Källträsket norr om, avvattnas märkligt nog norrut. Vattendraget gör sedan en böj åt öster för att så småningom falla ut i havet vid Säivisviken.

I reservatet finns rester av hölador och hässjestänger som berättar att träsken varit viktiga slåttermarker förr i tiden.

Området består av sjöarna Källträsket och Inre- och Yttre Mjöträsket. För 1500 år sedan var träskmarkerna en vik av havet. Nu är de vegetationsrika myr- och sjöområden fulla av märkliga växtarter som hör sydligare trakter till.

På sin lappländska resa 1732, sent på hösten, kom självaste Carl Linné förbi Mjöträsken. Han missade dock sjöns märkligaste växt, vattenaloen. Den blommar vackert i vitt på sommarens vattenyta, för att senare på hösten dras ned mot djupet av rötterna, för att inte frysa fast i isen. Lika ovanlig är vattenväxten hornsärv. I träsken finns också vattenpest och bredkaveldun liksom vanlig andmat och korsandmat.

Träsken och myrmarkerna är viktiga för både flyttfåglar och många arter, häckande vadare och sjöfåglar. Här finns bland andra sångsvan, trana och enkelbeckasin.

Skogsmarkerna som omger sjöarna består till största delen av tallskog men i vissa delar är inslaget av gran och lövträd stort.  

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved
  • köra snöskoter på markerad led och väl snötäckt mark
  • plocka bär och matsvamp.

Viss jakt efter fågel är förbjuden i naturreservatet, se reservatsbeslutet för mer detaljer. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förFiske Fiske
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förSkoterled Skoterled
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Kalix

Bildat år: 1988

Storlek: 1,8 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger mitt emellan Kalix och Haparanda, 25 kilometer från vardera tätort. Från byn Sangis kör du 4 kilometer österut på väg E4, som skär rakt genom naturreservatet. En informationsskylt finns vid en parkeringsficka på norra sidan E4 och en dörr genom viltstängslet finns en bit bort.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss