Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ruoutevare

Utsikt över omgivande skogslandskap

Utsikt från Ruotevare. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Reservatet är lättillgängligt året om och ett populärt utflyktsmål, bland annat på grund av den milsvida utsikten i samtliga riktningar.

 På bergets topp har du en fin utsikt över reservatet. En gammal gruvväg slingrar sig ned längs hela östra sluttningen och genom det gamla gruvområdet. Berget består i stort sett av pegmatit, biotitgabbro och hornbländegabbro. Pegmatiten med sitt innehåll av kvarts och fältspat har varit föremål för brytning. Här finns även skärpningar från den tid då järnmalm bröts här under 1600‑1700‑talet. Förmodligen är järnbrytningen den första kända i Sverige.  

Uppe på berget är skogen överlag mycket gammal, de flesta träden är mellan 200 och 400 år gamla. Grovt sett kan man säga att fyra utmärkande skogstyper förekommer i området. På toppen av berget växer knotig och senvuxen höjdlägesskog där tall är det dominerande trädslaget. Södra delen av området karakteriseras istället av gles och mycket gammal tallskog på mager mark, till större delen av hällmarkskaraktär. Den norra branten kläs av gammal granskog med mycket glasbjörk och den södra av bördig gammal tallskog med hög andel träd med brandljud.  

En väg, som underhålls vintertid, går upp till bergets topp, där en stor kommunikationsmast står. Vägen har gjort att området är lättillgängligt året om och ett populärt utflyktsmål bland Jokkmokksborna. Från en kurva längs vägen en bit ner från toppen går det att vandra österut mot gruvområdet på den gamla körvägen/stigen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp en mindre eld
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är inte tillåtet att skräpa ner eller skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Kommun: Jokkmokk

Bildat år: 2011

Storlek: 2,2 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Söder om Jokkmokk, cirka 6,5 kilometer, alldeles vid Polcirkeln ligger reservatet.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss