Vitfågelskäret

Måsar och blå himmel

Reservatet är en vacker liten ö som ligger i den norra delen av Junköfjärden i Luleå skärgård. Ön höjer sig fem meter över havet.

Reservatet är till stor del är täckt av grus och klappersten där vågorna format strandvallar allteftersom landhöjningen blottat ny strand. Ön har ett mindre lövskogsbestånd men är för övrigt glest bevuxen.

Här finns ingen bebyggelse idag, men spår av äldre tider syns i form av fiskelägestomter på öns sydsida.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, men inte direkt på klipphällar. Kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska i enlighet med gällande lagar

Särskilda regler gäller för jakten i naturreservatet, det kan du läsa mer om i reservatsbeslutet.

Det är inte tillåtet köra snöskoter på ön eller att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Luleå

Bildat år: 1997

Storlek: 0,2 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Vitfågelskäret ligger i Luleå skärgård, 15 kilometer sydost om centrala Luleå i den norra delen av Junköfjärden. Sommartid behöver du båt för att nå ön.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss