Lillträskberget

Sjö med barrskog intill

Lillträskberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Reservatet är lättillgängligt och lättvandrat och erbjuder såväl utsikt från toppen av berget som en fin liten tjärn omgiven av gamla tallar.

Lavskrikans rike

Typisk för Lillträskberget är tallskog eller barrblandskog av hög ålder, mestadels kring 200 år. Såväl lavskrika som tretåig hackspett, två rödlistade arter knutna till gamla naturskogar, håller till i området. Det är inte omöjligt att du får träffa på lavskrika på nära håll för det är en nyfiken fågel som gärna vill ha en godbit från din lunch eller fika.

Här ligger inte kvar så mycket död ved som det brukar göra i gammelskogar. En kvarglömd hög med tjärbränsle vittnar om att människor har tagit ved till tjärbränning. Tillgången på stående död ved är däremot bra.

Stortjärnen är en klarvattentjärn i området som är omgiven av urskogsartad tallsumpskog med tallar upp till cirka 400 års ålder.

Längst i nordost omfattar området kanten av en sänkt liten sjö, Lillträsket som dikades ut i början av 1930-talet för att ge bättre slåtter för bönderna i Gallejaur. I den tidigare strandlinjen är marken sandig och en bård av naturligt uppvuxen björkskog kantar den tidigare sjön.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • tälta
  • göra upp en mindre eld med löst liggande grenar och kvistar
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Arvidsjaur

Bildat år: 2014

Storlek: 0,9 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 14 kilometer sydväst om Glommersträsk. Lämpligaste vägen med bil till reservatet är norrifrån via vägen som går parallellt med den grävda kanalen. Vägen är dock i dagsläget i ganska dåligt skick och kan vara svårframkomlig.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss