Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Granselet

Bilden visar en mosaik av myrar och holmar med urskogsartad granskog. Utsikt över myren ner mot Laisdalen i den östra delen av Granselet. Myr med gräs i höstfärger i förgrunden. Knotiga gamla granar och tallar i mitten. Blånande barrskogskullar och ljus himmel i bakgrunden.

Naturreservatet Granselet är en mosaik av myrar och holmar med urskogsartad granskog. Utsikt över myren ner mot Laisdalen i den östra delen av Granselet. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

I Granselet kan du gå på upptäcktsfärd bland myrar och i gammal granskog och hitta spår efter skogsbrand och hackspettar. Reservatets västra del bjuder på vackra vyer in i Laisälvens dalgång.

Gammelgranskog och myrmosaik

Naturreservatets östra del är en fin mosaik av myrar och skogsholmar med garnlavsdraperad granurskog. Det finns granar som är så gamla som 300 år. I väster sluttar marken ner mot Laisälven och här är den gamla granskogen ståtligt högvuxen. I norr rinner en skogsbäck ner till Laisälven. Längs bäcken är växtligheten frodig och grova, mossbelupna vindfällen av gran ligger på marken.

Spår på träden

I hela naturreservatet går det att hitta spår efter gammal skogsbrand. På granar och tallar som skadats av elden, men överlevt, finns så kallade brandljud. Det är lodräta stamskador där veden ännu kan vara blottad och där barken växt sig tjock runt skadan. En del av granarna har horisontella spår i en ring runt stammen. Det är den tretåiga hackspetten som hackat in spåren. Träd som ligger på marken, så kallade lågor, är hem för en mångfald av lavar och svampar, till exempel den sällsynta osttickan, så passa på att titta lite extra när du kliver över lågorna.

Bilden visar närbild på en gammal gran. Ringar i barken som hack hackats fram av en tretåig hackspett.

Ringarna i granens bark har den sällsynta tretåiga hackspetten gjort. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten.

Besöka området

Granselet ligger intill Laisälven mellan Sorsele och Arjeplog, nära länsgränsen mot Västerbotten. I Granselet finns inga anläggningar för besökande men reservatet är ändå lättillgängligt genom sin begränsade storlek och den skogsbilväg som leder in i området. I reservatets sydvästra hörn finns vägvisning och en stig ner till Laisälven, som är ett populärt vatten för fritidsfiskare. Höst och vinter kan renar från Maskaure sameby samlas i området och tänk då på att visa hänsyn.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • plocka bär och matsvamp
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Arjeplog

Bildat år: 2022

Storlek: 2 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger ca 16 kilometer nordost om Sorsele. Lämpligaste tillfartsvägen till reservatet från allmän väg är norrifrån, via byn Mullbacken och sedan in på den skogsbilväg som går söderut mot reservatet.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss