Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ludenhatten

Hällmarker i höstfärger

Vackra hällmarker i Ludenhattens naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Ludenhatten är ett kalottberg som när inlandsisen nyss hade smält bara var ett litet skär i havet som då bredde ut sig här. I reservatet finns mycket gamla skogar som, tack vare att de fått stå orörda under lång tid, har blivit en tillflyktsort för sällsynta gammelskogsarter.

Många bestånd är högproduktiva med grov, högrest skog. Det har brunnit här flera gånger, och den senaste branden drog genom delar av området så sent som i början av 1900-talet. I området finns flera generationer av tall som grott efter olika skogsbränder och i många gammeltallar kan man också se igenvallade sår, så kallade brandljud som vittnar om skogsbrändernas framfart.

De äldsta skogarna finns i den nordöstra delen av området, i sluttningen mellan Gäddträsket och Krokträsket samt i området kring Gårdsmyrhällorna. Längst i nordost utgörs skogen av en väldigt gammal, produktiv barrblandskog med massor av döda träd. De döda träden är viktiga som livsrum för många arter av växter och djur. Här finns gott om tallar som är upp emot 400 år gamla.

Hällmark i nordost

Längst i nordöstra spetsen av reservatet finns även en naturskön hällmark med mycket gammal hällmarkstallskog. Fikar gör man bäst vid det natursköna Gäddträsket eller varför inte ta en tur upp till de vackra Gårdsmyrhällorna. Om man har tur så kommer Norrbottens landskapsfågel, den sällskapliga lavskrikan på besök vid fikaplatsen i hopp om att kunna få sig en korvbit eller två!

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är inte tillåtet att:

  • elda
  • skräpa ner
  • köra vattenskoter
  • skada växt- och djurliv.

Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Piteå

Bildat år: 2011

Storlek: 2,2 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger cirka 16 kilometer nordväst om Lillpite. Sväng av norrut cirka 2 kilometer efter centrala Lillpite i Tuven och följ vägen i cirka 14 kilometer. Reservatet ligger på höger sida om vägen.

Kontakt

Naturskyddsenheten, områdesskydd

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss