Ludenhatten

Ludenhatten är ett kalottberg som när inlandsisen smälte bara var ett litet skär, långt ute i den skärgård som då bredde ut sig här. I reservatet finns mycket gamla skogar, som tack vare att de fått stå orörda under lång tid blivit en tillflyktsort för en mängd sällsynta gammelskogsarter. Här finns mycket för skogsvandraren att upptäcka!

Hällmarker i höstfärger

Vackra hällmarker i Ludenhattens naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Skogarna i reservatet utgörs till största del av mycket gammal skog med tall och gran. Många bestånd är högproduktiva med grov, högrest skog. Området är tydligt präglat av brand. Den senaste branden drog genom delar av området så sent som i början av 1900-talet. I området finns flera tydliga generationer av tall som grott efter olika skogsbränder och i många gammeltallar kan man också se igenvallade sår, så kallade brandljud som vittnar om skogsbrändernas framfart.

De äldsta skogarna i reservatet finner man i den nordöstra delen av området, i sluttningen mellan Gäddträsket och Krokträsket samt i området kring Gårdsmyrhällorna. Längst i nordost utgörs skogen av en väldigt gammal, produktiv barrblandskog med massor av död ved. De döda träden är viktiga som livsrum för många arter av växter och djur. Här finns gott om tallar som är upp emot 400 år gamla.

Längst i nordöstra spetsen av reservatet finns även en naturskön hällmark med mycket gammal hällmarkstallskog. Fikar gör man bäst vid det natursköna Gäddträsket eller varför inte ta en tur upp till de vackra Gårdsmyrhällorna. Om man har tur så kommer Norrbottens landskapsfågel, den sällskapliga lavskrikan på besök vid fikaplatsen i hopp om att kunna få sig en korvbit eller två!

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:
• tälta 
• vandra 
• köra snöskoter på väl snötäckt mark
• plocka bär och matsvamp 
• fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att:
• elda
• skräpa ner
• köra vattenskoter 
• skada växt- och djurliv

Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Piteå
Bildat år: 2011
Storlek: 2,2 kvadratkilometer
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt