Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Västra Gangsjajaure

Myrmark i dimma

Västra Gangsjajaure. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Naturreservatet Västra Gangsjajaure är ett flackt myr- och skogsområde på en stor udde mellan tre sjöar, Västra Gangsjajaure, Dippajaure och Välbma.

I södra delen av reservatet består fastmarksdelarna av blockrik mark. Skogen i området är tallnaturskog som har en ålder på 150-200 år men det finns tallar som har en ålder på uppemot 400 år! Myrarna ut mot Gangsjajaure är täckta av myrtallskog med stora mängder torrträd vilka ger myrarna en gråaktig ton. I träden finns en hel del hänglav och vissa träd är svarta i kronan av talltagel- och manlav.  

I sjön Välbma ligger två större öar beklädda med tallskog. På den norra ön, som består av torvrik mark med kråkbär och dvärgbjörk, växer tät tallskog. Många tallar är över 200 år och det finns flera som är ännu äldre. Den döda veden består av enstaka lågor och torrträd. Den södra ön har sandig mark och här växer högvuxen, gles tallskog.

I augusti 2012 genomförde Länsstyrelsen en naturvårdsbränning i delar av naturreservatet. Läs mer via länken till höger på sidan under "mer om reservatet".

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld - ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Arvidsjaur

Bildat år: 2010

Storlek: 3 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger cirka 18 kilometer nordväst om Suddesjaur. Skogsbilvägen Dippavägen norr om Östansjö går förbi reservatet. Det ligger cirka 1 mil norr om Östansjö.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss