Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Långlandet

Gammelskog

Långlandet. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Här finns myrmarker och sumpskogar med gott om döda träd. Veden är mums för de arter som genom århundradena utvecklats i symbios med olika slags död ved. Det är därför många arter är beroende av gamla skogar där det finns döda träd som får ligga kvar.

Naturreservatet som till största delen består av granskog ligger i ett flackare parti av landskapet. Genom hela naturreservatet rinner en bäck som mynnar ut i sjön Posjärv. De fuktiga miljöerna dominerar i Långlandet och här finns förutom myrmarker flera olika typer av sumpskog och fuktig skog.

I området finns även gott om död ved och särskilt i sumpskogen finns rikligt med granlågor. Förekomsten av rötade granlågor ger livsutrymme för flera av urskogens typiska arter som till exempel rynkskinn och ullticka. Lövinslaget av björk, asp och sälg är högt i hela området och många av sälgarna och asparna är riktigt gamla och grova. På en del sälgar växer den sällsynta lunglaven.

I nordväst finns ett parti med tall dominerad hällmark. I tallskogen finns rikligt med flerhundraåriga tallar varav flertalet bär spår efter bränder så kallade brandljud.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • tälta
  • göra upp eld
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Överkalix

Bildat år: 2010

Storlek: 1,2 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Långlandet ligger cirka 19 kilometer nordost om Överkalix. Från väg 391 mellan Alsån och Hirvijärvi går det in en skogsbilväg som leder vidare norrut till naturreservatet.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss