Östra Njaltaheden

Rester av gärdesgård i skogsmiljö

Östra Njaltaheden. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Den gamla tallskogen på Njaltaheden är ljus och öppen och bjuder besökaren på lätt vandring bland tallbackar, småtjärnar och ett gammalt skogssamiskt viste.

Östra Njaltahedens naturreservat är knappt en kvadratkilometer stort men rymmer trots det inte mindre än 12 småtjärnar och flera mindre myrar insprängda i den gamla, urskogsartade tallskogen. Terrängen är kuperad med skarpa torrbackar uppe på krönen och friskare/fuktigare inslag eller vattensamlingar i svackorna, en landskapstyp som geologiskt kallas moränbacklandskap. Trots att det är 250-300 år sedan det brann här kan man fortfarande se spår av bränder i vissa träd.

I tallskogen här finns gott om tallar som är 300 år gamla. Ett antal tallar är ännu äldre, upp emot 350-500-åriga. Dessa åldringar känns igen på att toppen ofta är plattad eller förvriden och grenarna vrider och kröker sig som om de hade svår ledvärk.

Mänsklig påverkan

Trots den höga åldern är detta ingen egentlig urskog. Över hela området kan man se gamla, yxhuggna stubbar från så kallade dimensionsavverkningar kring förra sekelskiftet. Då tog man de grövsta och rakaste tallarna och torrfurorna till timmer. Kvaliteten i det virket kan man förstå när stubbarna och de kapade topparna från avverkade träd fortfarande inte multnat ner efter 100 år. Trots det är skogen mestadels urskogsartad med gott om riktigt gamla träd och döda träd i olika stadier av nedbrytning. Det är just de strukturerna som saknas i dagens skötta skogar, vilka mer är att likna vid plantager. Hade skogen varit orörd skulle mängden riktigt gamla tallar (minst 400-500 år gamla), silverfuror och omkull fallna stammar varit betydligt större. Några sådana skogar finns nästan inte kvar i Sverige idag.

I östra delen av reservatet är skogen mest urskogsliknande och där finns fler av det äldsta tallarna men framförallt är det mer av de döda träden. Där är området också mer småkuperat och marken är bitvis ganska stenig.

Samiskt viste

I nordvästra delen av reservatet finns ett skogssamiskt viste bestående av en timrad kåta, bläckade träd, en timrad rengärda och en gammal trägärdesgård som leder fram till rengärdan och som fungerar som uppsamlingsarm till hagen. Vistet ligger i anslutning till två tjärnar med en liten myr emellan och har använts åtminstone fram till 1950-talet. I närheten av vistet finns också rester av äldre kåtaplatser. Ytterligare en kåta i trä finns vid sidan av skogsbilvägen, alldeles där man kör in i reservatet på höger sida.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Arjeplog

Bildat år: 2013

Storlek: 0,8 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Östra Njaltaheden ligger i östra kanten av Arjeplogs kommun, cirka 40 kilometer sydost om Arjeplog, öster om den stora sjön Storavan vid Storön. Från Inlandsvägen E45 mellan Arvidsjaur och Slagnäs går en avtagsväg vid Avaviken in mot Storbodsund på norra sidan av Storavan. Följ vägen cirka 20 kilometer till Storbodsund och fortsätt ytterligare 4 kilometer på samma väg. Ta därefter höger in på den skogsbilväg som leder upp mot Njaltaheden. Vägen är ojämn, med uppstickande stenar och vegetation. Östra Njaltahedens naturreservat ligger 4 kilometer in på skogsbilvägen.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss