Koivujupukka

I naturreservatet växer opåverkade skogar bland bergsryggar och myrar. Här finns gott om lövträd som har vuxit upp efter tidigare skogsbränder.

Myr och skog

Koivojupukka. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Skogen i Koivujupukka har vuxit upp efter en skogsbrand som härjade i området på mitten av 1800- talet. Den lövrika granskogen som växer där nu är i stort sett helt opåverkad av människan. Skogen är naturligt luckig och här finns träd i alla åldersklasser. Över hela området finns även äldre träd som har överlevt branden. Sår i trädens bark, så kallade brandljud, finns i både tall, gran och lövträd.

Naturreservatet består av tre mindre bergsryggar. I svackorna mellan bergen finns myr- och bäckdråg. Inslaget av lövträd är stort i granskogarna, här finns framförallt björk och asp men även del gamla knotiga sälgar. Här och var finns koncentrationer av liggande död ved, så kallade lågor, av både gran och lövträd på marken. Här står träden så tätt att de har börjat konkurrera ut varandra och en del träd dör och faller till marken. Död ved finns även i form av kolade, naturliga stubbar och högstubbar.

I södra delen av Koivujupukka finns områden som är dominerade av tallskog. Precis som i granskogen finns här ett stort inslag av lövträd.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

• vandra
• tälta
• göra upp eld
• plocka bär och matsvamp
• köra snöskoter på väl snötäckt mark
• fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Övertorneå

Bildat år: 2010

Storlek: 1,5 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark