Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Forstjärnberget

bergsbrant med stenar och skog

Forstjärnberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Här finns en ravinliknande bildning med äldre granskog med grov sälg och asp. Floran är rik, med arter som liljekonvalj och lappranunkel. I övrigt är naturen varierande med sumpskog vid tjärnen, bördig granskog och tallskog på höjderna.  

Spår av vågornas kraft

Området ligger i sin helhet under Högsta Kustlinjen, vilket innebär att hela området är påverkat av havets svallning. På Forstjärnbergets- och Mittibergets östsluttningar har svallningen varit kraftig och dessa delar av reservatet domineras därför av kalt berg och svallgrus.

Hitta runt

Det finns en stig som börjar till höger om den lilla informationsskylten vid vägen. Stigen är omarkerad, ospångad och med gott om döda träd som fallit över den. Det går också att gå upp på bergen. Det är stenigt i branten men uppe på bergen är terrängen mera lättvandrad.

Kika efter fåglar

I Forstjärnberget finns det spännande fåglar att hålla utkik efter, som mindre hackspett, tretåig hackspett, kungsfågel, tofsmes och lavskrika.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • elda på anvisade platser
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar  

Det är inte tillåtet att köra snöskoter i reservatet eller att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Piteå

Bildat år: 2002

Storlek: 0,8 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 2 kilometer nordost om Sikfors. En skogsbilväg från vägen mellan väg 374 och Alterdal leder fram till reservatet. En liten informationsskylt finns vid vägkanten. Det finns inga parkeringsfickor men det går att ställa bil vid vägkanten. Vändplatser finns en bit bort åt båda hållen.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss