Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kalix yttre skärgård

Flygande silvertärna mot blå himmel

Silvertärna. Foto Johan Hammar/Johnér bildbyrå

Naturreservatet omfattar 21 öar i den yttre delen av Kalix skärgård. Flera av dem har en rik flora och många är värdefulla fågellokaler med bland annat labb.

Det finns forn- och kulturlämningar på ön Halsögrundet efter ett forna fiskeläge i form av bland annat båtlänningar, husgrunder, och gistgårdar – stenrösen där torkställningar för näten stod. På Västra Gräddmanhällan finns en lämning av en kompassros.

Öarna i naturreservatet Kalix yttre skärgård varierar i storlek från 0,005 kvadratkilometer till 0,13 kvadratkilometer. De flesta öar består av låglänt moränmark med ett fåtal träd, men det finns också renspolade hällar och klapperfält.

Naturreservatet har ett rikt fågelliv med arter som silltrut, havstrut, fiskmås, fisk- och silvertärna. Endast två av öarna är bebyggda, med fritidsstugor. Kalix yttre skärgård är en fristad för många av skärgårdens växter och djur.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, men inte direkt på klipphällar. Kom ihåg att ta med egen ved.
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska i enlighet med gällande lagar.

Särskilda regler gäller för jakten i naturreservatet, det kan du läsa mer om i reservatsbeslutet. Det är inte tillåtet köra snöskoter på öarna eller att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen.

På ön Kusen råder landstigningsförbud mellan 1 maj och 31 juli. Det är även förbjudet att uppehålla sig inom 200 meter från ön.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Kalix

Bildat år: 1997

Storlek: 91,8 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Kalix yttre skärgård är ett långsträckt i öst-västlig riktning. De västligaste delarna ligger cirka 5 kilometer söder om Storön och de östligaste delarna ligger cirka 1 mil söder om Säivisnäs.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss