Vilhatten

Hällmarker med tallskog

Vilhatten. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Efter den senaste inlandsisen var det här bergsområdet några små skär, nästan två mil ut från kusten. Årtusenden av landhöjning har därefter medfört att kustlinjen flyttats österut och bergstopparna når nu drygt 200 meter över havsnivån. För besökare märks spåren efter havets omilda behandling bland annat i form av vackra, hårt svallade hällmarker och klapperstensfält.

Vilhatten är ett naturskönt område att vandra i. Här finns många olika sorters skogar, från gammeltallskogar till yngre lövskogar och frodiga granskogar. Här och där finns det spår efter de skogsbränder som dragit genom området. Du kan till exempel se kolade stubbar som står kvar. En del gamla träd har invallade brandskador i barken, även kallade brandljud. I tallskogarna finns gott om träd som är 250-300 år gamla och några är till och med 400 år eller äldre. Det är mycket ovanligt att det finns kvar så gamla tallar i kustnära skogar, de flesta har redan huggits ner i skogsbruk.

Arter

De gamla skogarna i reservatet är en fristad för mängder av arter som behöver gamla urskogsliknande miljöer för att överleva. På de solbelysta gamla tallarna i sluttningarna kan man ibland se de typiska kläckhålen från den sällsynta skalbaggen reliktbock och på stående döda granar kan man se spåren efter den tretåiga hackspettens sökande efter föda. På de garnlavsdraperade gamla granarna kan man finna sällsynta gammelskogsarter som violettgrå tagellav, gammelgransskål och grenlav. På liggande döda granar trivs rynkskinn, sprickporing, lappticka, gräddticka och rosenticka.

Många bestånd är högproduktiva och i dessa finns ofta ett stort inslag av sälg, asp och björk. På de gamla sälgarna växer det ofta rikligt av den vackra gröna lunglaven, ibland i sällskap med den väldoftande dofttickan. På asparna förekommer bland annat stiftgelélav tillsammans med den mycket sällsynta kärnsvampen Caliciopsis calicioides. I dessa produktiva miljöer är också fältskiktet rikt med stora blommor som tolta och olika ormbunkar som ståtligt höjer sig över en matta av liljekonvalj, harsyra och skogsnäva.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra 
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • göra upp en mindre eld på anvisad plats 
  • plocka bär och matsvamp 
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är bland inte tillåtet att skräpa ner eller skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Älvsbyn

Bildat år: 2013

Storlek: 2,2 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Reservatet nås enklast norrifrån, via skogsbilväg som utgår från Tvärån cirka 5 kilometer nordväst om Sikfors.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss