Djupträsket

Sjö och skog

Djupträsket. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

I Djupträskets naturreservat ingår en fjordliknande vik av den populära fiskesjön. Här kan du vandra i tät tallskog runt viken, eller upp på toppen av något av de tre berg som finns i området.

Djupträsket är ett kuperat naturreservat med branta sluttningar ned mot den välbesökta fiskesjön med samma namn. Reservatet omfattas av tre berg: norra delen av Snödberget i väster, Bolviksberget och Högberget i öster.  

Dofttickan trivs i gammelskogen

Här finns mest tallskog där stammarna står tätt tillsammans. Träden har vuxit upp naturligt tätt efter skogsbränder, en skogstyp som kallas stavatallskog. På sina håll finns inslag av gran och bitvis finns det gott om lövträd. De gamla, grova och de döda stående och liggande träden i området är hem åt många svampar, lavar, insekter och fåglar. Till exempel kan du på gamla sälgar stöta på dofttickan som sprider sin säregna anisdoft bland stammarna eller se spår efter den tretåiga hackspetten som har letat efter föda i gamla döende och döda träd i området.

Att besöka Djupträsket

Nordost om reservatet finns en husvagnsparkering som sköts av fiskeklubben. Härifrån går en stig i naturreservatet. Markeringen med orange färg på träd är inte i så bra skick och stigen är bitvis svår att följa, brant, stenig och blöt i vissa delar. Stigen går längs sjökanten genom reservatet. Det är gott om blåbärsris i skogen.

Om du är intresserad av att fiska i sjön kan du kontakta Älvsby sportfiskeklubb som ansvarar för fisket. Köper man fiskekort ingår lån av båt vid sjön.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet.

Det är tillåtet att:

 • vandra
 • tälta
 • köra snöskoter på väl snötäckt mark
 • göra upp eld på anvisad plats
 • plocka bär och matsvamp
 • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv.

Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förSkoterled Skoterled
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Älvsbyn

Bildat år: 2010

Storlek: 1,8 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Följ riksväg 94 västerut från Älvsbyn och sväng söderut i Vistträsk mot Södra Vistträsk. Därefter söderut igen vid skyltning Storsund 13. Sväng österut in på skogsbilväg Djupträskvägen, därefter är det skyltat till campingplatsen.

Reservatet kan även nås från sydväst. Sväng då mitt emellan Storsund och Teugerträsk norrut och följ vägen cirka 4,5 kilometer. Sväng sedan österut och följ vägen ytterligare cirka 2,5 kilometer fram till vändplatsen. En kort promenad tar dig till naturreservatsgränsen.

Från Arvidsjaurhållet svänger du av söderut vid Vistbäcken. Efter cirka 5 kilometer sväng av söderut igen mot Storsund. Därefter väljer du skogsbilväg till sydvästra eller norra sidan (campingen). Stigen in i reservatet är tydligast från norra sidan och en bit in.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss