Rudjärvberget

Bergsslänt med skog

Rudvjärvberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Rudjärvberget är ett kalottberg, med en skogsklädd topp och kalspolade sluttningar nedanför. Här finns frodiga blandskogar och urgamla jättetallar som överlevt många skogsbränder.

Ett kalottberg är ett berg vars topp låg ovanför Högsta Kustlinjen, det vill säga ovanför den högsta nivå som havet hade strax efter att den senaste inlandsisen smälte. Rudjärvbergets topp stack då upp som en ö i havet, drygt två mil ut i dåvarande Bottenviken. Toppen fick så småningom en "kalott" av träd, men sluttningarna runt toppen svallades av vågorna så att näringsrik jord spolades bort och växtligheten fick svårt att få fäste.

Här finns frodiga barrblandskogar med gott om asp och björk. Skogarna är präglade av gamla tiders skogsbränder. Den senaste branden härjade i området i mitten av 1800-talet. Här och var i skogen står urgamla jättetallar som är äldre än 400 år. De har under sin livstid överlevt många skogsbränder. I flera levande tallar finns det spår efter inte mindre än fem bränder. Sådana träd är mycket ovanliga i dagens skogslandskap.   

På en del av de gamla tallarna i reservatet växer tallticka, en art som är bunden till just gamla tallar. Arten orsakar ringröta och är en viktig faktor för att torrfuror och ihåliga högstubbar skapas. Ihåliga högstubbar är viktiga boplatser för till exempel slaguggla.  

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • tälta
  • göra upp en mindre eld med löst liggande grenar och kvistar
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga enligt gällande lagar    

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!    

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Överkalix

Bildat år: 2013

Storlek: 0,9 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Rudjärvberget ligger cirka 14 kilometer norr om Överkalix, på västra sidan av Kalixälven i höjd med Östra Rödupp. Det går en mindre skogsbilväg upp mot reservatet från Östra Rödupp. Det är osäkert om vägen i dagsläget går att köra med en vanlig personbil.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss