Rödkallen-Söräspen

Flygbild över ö med röda stugor omgiven av hav

Vy över ön Rödkallen, delar av ön ingår i naturreservatet. Foto: Bottenviken.se

Området ligger längst ut i södra delen av Luleå skärgård och består av öarna Rödkallen, Storgrundet, Sör-Äspen, Grillklippan och Sandögrynnorna med omgivande vattenområde.

Ytterst i Luleå skärgård ligger Rödkallen med sin Heidenstamsfyr, lotsutkik, sitt kapell och charmiga fiskeläge. Strandängarna är ett eldorado för fåglar och fågelskådare. Öns människor har lämnat många spår efter sig, bland annat vackra labyrinter nära fyren. Det är de västra och östra delarna av Rödkallen som ingår i naturreservatet, tillsammans med de intilliggande öarna Sandgrönnorna, Skvalpen, Sör-Äspen och Grillklippan.

Sandgrönnorna-Skvalpen är ett mäktigt sanddynlandskap - en fortsättning på Luleälvsåsen. I detta land av sand är det lätt att hitta en egen sandstrand. Till stränderna dras också sjöfåglar och vadare under både häckning och flyttning. Här kan man se grågäss, silvertärnor, småtärnor och roskarlar.

På Storgrundets fågelrika klippor häckar silltrutar och gråtrutar. Skräntärnor har under senare år börjat häcka här liksom vitkindade gäss.

Grillklippan är ett riktigt fågelberg, även om det bara reser sig ett tiotal meter över havet. Här häckar fiskmåsar, silltrutar, tordmular och änder. Ön är i stort sett kal men några vindpiskade rönnar, aspar, häggar och sälgar har ändå slagit rot.

På Sör-Äspen finns en av de finaste urskogarna där havets djurliv kan möta älg och tjäder. Reservatet har landets sydligaste växtplats för ryssnarv.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet köra snöskoter på öarna eller att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

I vissa delar av reservatet råder landstigningsförbud mellan 1 maj och 31 juli. Det är även förbjudet att uppehålla sig inom 200 meter från öarna. Läs mer i beslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Luleå

Bildat år: 1970

Storlek: 70 kvadratkilometer, varav 5,8 är land.

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Reservatet ligger cirka 29 kilometer sydost om centrala Luleå längst ut i södra delen av Luleå skärgård.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss