Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Blåkölen

Högstubbe som har brunnit och är kolad.

Brandspår syns här och var i skogen. Den här kolade stubben står i den lägre delen av berget Norr-Blåkölshuvudets sydostsluttning. Foto: Länsstyrelsen i Norrbotten/Frédéric Forsmark

Blåkölen är en av länets mest värdefulla granurskogar med en otrolig rikedom av bland annat skalbaggearter.

I skogen syns spår efter gamla skogsbränder, brandsår i tallstammarna och kolnade stammar. Större delen av berget är bevuxet med granskog, mindre delar består av tallskog, myrar och hällmarker. Särskilt på högre höjd hittar man tallar, som är upp emot 400 år gamla.  

Raritet i skogen

Blåkölen är rikare på sällsynta skalbaggar än någon annan granurskog i landet. I området är 421 skalbaggsarter funna. Av dessa anses cirka 40 stycken vara hotade. Den största rariteten är den stora barkplattbaggen, Pytho kolwensis. Djurlivet i övrigt är rikt i reservatet. Lavskrika, lappmes, tretåig hackspett och tjäder är arter som ger berget en lappländsk prägel.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Kommun: Boden

Bildat år: 1997, utvidgades 2009 och 2019

Storlek: 8,5 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Blåkölen ligger i norra delen av Bodens kommun, cirka 11 kilometer norr om Norriån. En skogsbilväg går genom reservatets norra del och fortsätter fram till vägen mellan Mårdsel och Pålkem.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss