Storberget-Laver

Person som står på en hällmark och tittar ut över landskapet.

Utsikten du belönas av när du har tagit dig upp. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten/Per-Anders Jonsson

Här finns små bergstoppar, branter och mindre myrar. Tar du dig upp till toppen belönas du med en härlig utsikt ut över landskapet. Här och där är det ganska brant så denna bergsbestigning passar sig inte för småbarnsfamiljen eller för den som har svårt att ta sig fram i kuperad terräng.

Hällmark

I östra delen av reservatet hittar du bland annat hällmarkstallskog med gott om riktigt gamla träd. Här finns även en hel del döda träd, både liggande och stående. Döda träd är bra för många skogsarter, bland annat vedlevande svampar och fåglar. Skogen på bergstopparna har brunnit vid ett flertal tillfällen och många tallar har brandskador på stammen.

Skogens arter

I väster är reservatet frodigare, med björkrika lövbrännor som i nordväst övergår i en örtrik, urskogsartad granskog. Granskogen är draperad med hänglavar och det finns gott om liggande döda träd. Här kan du till exempel hitta den vackert gammelrosa rosentickan och på gamla granar trivs den lilla svampen gammelgransskål.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • göra upp eld, använd löst liggande kvistar och grenar men gör ingen eldstad
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är bland annat inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Älvsbyn

Bildat år: 2018

Storlek: 0,85 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet Storberget-Laver ligger cirka 13 kilometer sydväst om Vidsel i Älvsbyns kommun. Från Vidsel kör man över Piteälven. Följ sedan älven västerut och sväng vänster efter Stenträsket. Efter Åträsket domänreservat så går det en mindre skogsbilväg till östra delen av naturreservatet men den når inte ända fram.

Kontakt

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss