Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kaipabäcken

Kaipabäcken har en mycket variationsrik natur som består av en mosaik av skog- och myrmark utefter den 10-20 meter breda och mestadels lugnt flytande Kaipabäcken.

Bäck omgiven av barrskog

Flygbild över Kaipabäcken. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Naturreservatet kännetecknas av lövrika, granskogsbeklädda marker på ömse sidor om Kaipabäcken. Bäcken vindlar sig fram och rinner så småningom ut i Råneälven i områdets sydligaste del. 

På myrholmarna i centrala och norra delen av området är granskogen gammal och ofta urskogsartad med stora inslag av gamla glasbjörkar och tallar. Intill bäcken växer istället översvämningspräglad gammal björksumpskog eller äldre lövrik granskog.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förSkoterled Skoterled

Fakta

Kommun: Gällivare

Bildat år: 2010

Storlek: 7,2 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Kaipabäcken ligger i anslutning till vägen som går mellan Vuollerim och Nattavaara by, cirka 1 kilometer öster om byn Polcirkeln, i södra delen av Gällivare kommun.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark