Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Vettasrova

Gammeskog i höstfärger

Vettasrova. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

I Vettasrova växer det brandpräglad sandtallskog som är mycket behaglig att vandra runt i. I Vettasjärvi kan du se en lång sandrevel som sträcker sig flera hundra meter ut i sjön.

I södra delen av reservatet höjer sig berget Kurjevaara 65 meter över den flacka norra delen. Området är intressant sett ur ett landskapsperspektiv då sydöstra delen av reservatet ingår i ett större moränbacklandskap. De moränformer du ser här har undgått nämnvärd påverkan av två senare nedisningar.

En sandrevel, ”sporre”, går ut i sjön från den flacka heden norr om berget. Reveln som är cirka 500 m lång och någon meter bred smalnar av till en spets.

Svamprik mark

På den lavrisbeklädda flacka delen av området växer en cirka 200-årig tallskog. Under gynnsamma år ses stora mängder med marksvampar ute på sandheden. Arter som tallgråticka, skrovlig taggsvamp, goliatmusseron, skarp dropptaggsvamp och blå taggsvamp kan ses då.

En annan art som finns i reservatet är den fridlysta algen sjöhjortron. Den växer i sjön Vettasjärvi och den finns bland annat på nordsidan av sandreveln.

Rävticka på träd med en sjö i bakgrunden

Rävticka på ett träd vid sjön Vettasjärvi. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp en mindre eld på anvisad plats
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är inte tillåtet att skräpa ner eller skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Gällivare

Bildat år: 2011

Storlek: 4,2 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Vettasrova ligger på västra sidan av sjön Vettasjärvi, cirka 4 kilometer nord-nordväst om byn Vettasjärvi. Masungsbyn som är närmaste större samhälle ligger cirka 18 kilometer sydväst om reservatet.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss