Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Grankölen

Gammal barrskog

Grankölen. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Här finns en lövrik naturskog med höga naturvärden och gott om lövträd. Skogen här har vuxit upp efter en brand i slutet av 1800-talet.

Naturreservatet ligger på norra sidan om berget Grankölen och breder ut sig på den svag sluttande nordsidan. I den västra delen sträcker en myr ut sig i nord-sydlig riktning och i myrens norra ände rinner Kölmellanbäcken fram. Den rinner sedan genom skogen nerför sluttningen. Bäcken ingår i Råneälvens avrinningssystem och ingår därmed i Natura 2000-området Råneälven.

Skogen i naturreservatet har vuxit upp efter en brand som ägde rum här i slutet av 1800-talet. Det finns gott om lövträd och de är extra viktiga eftersom de är sällsynta i dagens brukade skogar. På gamla aspar i reservatet kan du till exempel få syn på den sällsynta dofttickan. Innan du ens ser den kanske du känner anisdoften som den sprider omkring sig. I Grankölen finns många av gammelskogens fåglar som till exempel den nyfikna lavskrikan.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Boden

Bildat år: 2016

Storlek: 0,8 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Övrigt: Inga iordningställda stigar eller rastplatser finns tillgängliga i reservatet.

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 16 kilometer nordost om Svartlå och lämpligaste vägen till reservatet går från allmän väg 750 är österifrån, via Gransjö mot Abramsån. Sista kilometern till reservatet går en skogsbilväg.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss