Krutbergen

Två vandrare i gammelskog

Vandring i Krutbergens naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Naturreservatet Krutbergen är ett stort, sammanhängande och urskogsartat granskogsområde.

Området omfattas av de tre skogsbergen Mausberget, Alderliden och Krutbergen som reser sig ur landskapet, omgivna av en mosaik av mindre toppar, myrmarker och flackare skogsmark.  

Den helt dominerande skogstypen är urskogsartad granskog. Den växer på frodig mark med mycket blåbärsris. Många av träden är rikligt beklädda med hänglavar och det finns gott om gamla sälgar och björkar mellan granarna. På de värdefulla gamla lövträden växer det olika sällsynta lavar knutna till gammal skog, till exempel den intensivt gröna lunglaven och knottrig blåslav.  

Skogen i reservatet är till stora delar formad av skogsbränder, där den senaste ägde rum för minst 150 år sedan. Spår efter skogsbrand hittas i olika former i hela naturreservatet, bland annat som brandskador på gamla granar och kolad ved på liggande och stående döda träd.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • tälta
  • göra upp eld
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Arvidsjaur

Bildat år: 2010, utökat 2017

Storlek: 22,2 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Krutbergen ligger cirka 20 kilometer sydväst om Arvidsjaur. Längs E45, cirka 12 kilometer öster om Arvidsjaur går en väg söderut mot Hedberg. Mellan 15-30 kilometer efter denna väg finns flera mindre skogsbilvägar som leder fram till olika delar av naturreservatet.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss