Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Nivalehto

Gammelskog

Nivalehto. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Några kilometer norr om Pajala tätort ligger naturreservatet Nivalehto, en biologisk skattgömma som myllrar av liv. Dessa lövrika granskogar tjänar som bostad och tillflykt åt många sällsynta arter.

Örtrik naturskog

I det här reservatet växer en produktiv och örtrik naturskog där granen regerar men den delar med sig av utrymmet till lövträd som björk och asp. Här finns inslag av sumpskogar och frodiga bäckmiljöer där många av reservatets arter trivs. I berggrunden döljer sig basiska bergarter som är som godis för områdets flora som kan stoltsera med den för Sverige sällsynta röda trolldruvan. Hela växten är giftig så här gäller regeln se men inte röra! Det växer även gott om myskmåra som är en tämligen sällsynt och väldoftande ört som främst finns här i norra Sverige.

Gamla granar

Trots att det är så blött i markerna kan du se att det brunnit, branden som drog fram för omkring 150 år sen har lämnat spår efter sig här och där. Titta efter skador på stammen på många gamla garnlavsdraperade granar som överlevt branden. Dessa så kallade överståndare har blivit svedda av eldens hetta och barken har då ramlat av och blottat veden. Skadan övervallas och det har sedan bildats ett brandljud. Det är också sådana överlevande granar med åldrar på omkring 250 år och äldre som nu börjar dö och bilda torrträd och lågor i rik mängd.

Sällsynta arter

Att skogen är gammal och rik på död ved ger en stor artrikedom även bland sällsynta vedsvamparter som grantickeporing, finporing och lappticka. Antalet rödlistade vedsvampsarter, som rosenticka och gränsticka är anmärkningsvärt hög. Området är även rikt på kärlkryptogamer som strutbräken, nordbräken och majbräken. Den stora tillgången på döende gran gör även att den tretåiga hackspetten trivs i området. Den livnär sig främst av insekter som gömmer sig under granbarken och här finns gott om spår, både i form av bruna, skalade granstammar och de typiska randade träden. Det är även vanligt med spår efter födosökande spillkråka i områdets gamla rötade granar och björkar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • göra upp en mindre eld
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon i terräng på barmark
  • skada både levande och döda träd, växter eller marken
  • skada eller störa djur genom att exempelvis klättra i boträd eller insamla skalbaggar
  • skräpa ner

Planerar du att göra upp eld under din utflykt i reservatet? Ta då med egen ved och skona torrträd och fallna trädstammar som det är ont om i dagens skogar. Dom är hem åt många sällsynta arter som är beroende av död ved!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Pajala

Bildat år: 2013

Storlek: 0,6 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen i Norrbottens län

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger på norra sidan av Torneälven ungefär 6 kilometer norr om Pajala tätort. Det passerar en skogsbilväg förbi reservatet, den är bommad från den allmänna vägen.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss