Risk för gräsbrand i Norrbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Matala Kuusivaara

Matala Kuusivaara är ett vidsträckt och kuperat skogsområde i sydöstra delen av Kiruna kommun. Naturreservatet passar dig som vill gå din egen väg i obanad terräng. Här kan du vandra och åka skidor bland granskogsklädda berg eller njuta av naturskönt myrlandskap med tjärnar och urskogsholmar.

En spegelblank sjö med granar och tallar som speglas i vattnet. Myrmark vid kanten av sjön.

Den vackra myrmosaiken i norr är en riktig pärla. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Aktiviteter alla årstider

Matala Kuusivaara är det västligaste av tre naturreservat nära Parakka. Reservatet täcker bergen Matala Kuusivaara i norr, och Kivivaara samt Halmheenperänvaara i söder. Reservatet kantas i norr av sjön Penikkajärvi där man kan bada och grilla om sommaren och åka skidor på vintern. Smultronställena får du finna på egen hand, här finns inga leder eller iordningställda rastplatser.

Naturens gång

Den brand som for fram genom landskapet omkring 1870 har format innehållet i alla tre reservat som ligger här. Den har påverkat hur skogen i Matala Kuusivaara ser ut idag. Där branden var riktigt hård dog de flesta träd, och där växer idag tät skog med granar, asp och björk som alla är ungefär 100–150 år. Här hittar hackspettarna gott om larver att äta i döende träd.

Där det brann mer måttligt överlevde fler träd. De står nu kvar som flerhundraåringar med brandljud – en brandskada i stambasen – omgivna av yngre träd som grodde efter branden. Vissa fuktiga område har påverkats mycket lite av branden, och där finns det gott om gammelgranar och döende och döda träd som ger mat och livsrum till många sällsynta växter och djur som är knutna till gamla naturskogar.

Dit branden inte nådde

I reservatets nordligaste del breder en vacker skog-myrmosaik ut sig, med omväxlade natursköna myrar, små sjöar och urskogsbevuxna myrholmar dit skogsbranden inte nådde.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • plocka bär och matsvamp
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är inte tillåtet att gräva upp eller plocka orkidéerna. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Kiruna

Bildat år: 2020

Storlek: 8,9 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 18 kilometer söder om Vittangi. Skogsbilväg från Parakka leder fram till naturreservatet.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark