Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Yrafdeltat

Slåtterängar med lador och fjäll i bakgrunden

Vy över Yrafdeltat. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Yrafdeltats naturreservat består av det delta som bildats där Laisälven rinner in i sjön Yraf. Många lador vittnar om att deltat varit viktig slåttermark för gårdarna runt sjön. Deltat slås årligen och är med sina våtmarker och örtrika ängsmarker en rik miljö för rastande sjöfåglar.

Laisälven har i sjön Yraf skapat ett delta av näringsrikt slam från fjällen. Särskilt de yttre delarna av deltat växer till medan andra delar eroderas så att stränderna rasar. Det bördiga fjälldeltat, vattenkraften i forsarna och skogens ved var förutsättningar för att Adolfström blev en industriort med en silverhytta från 1772. Hit kördes Nasafjälls silvermalm för att smältas till silver. Inom kort hade gruvbolaget anlagt sex nybyggen, som kunde förse hyttan med dragdjur, kött och mjölk. Foder till djuren slog man på det bördiga deltalandet där man också byggde lador för att förvara höet. Gruvdriften blev dock kortvarig. 1821 brann hyttan och Adolfström kom en tid att ligga så gott som öde. Slåttern i Yrafdeltat fortsatte, från början med lie och senare med häst- eller traktordragen slåttermaskin.

Delar av deltat slås idag som en naturvårdsåtgärd för att bevara det gamla slåtterlandskapet. Deltat är en mosaik av torrare älvbrinkar och längre från älvfåran blöta laguner och starrkärr. Stora delar är bevuxna med täta videsnår, där älgarna trivs, andra delar har öppen mark med tuvtåtel eller starr. På våren blommar kabbelekan längs stränderna och senare på sommaren kung Karls spira. I ängsmarken kan man hitta den lilla ormbunken låsbräken och örter som fjällgentiana, ängsskallra och polarbräsma. Smörbollar och stormhatt blommar mellan videbuskarna.

Flygbild över delta i höstfärger

Flygbild över Yrafdeltat i höstfärger. Foto: Länsstyrelsen/Anna Berhan

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

 • vandra
 • tälta
 • göra upp eld på iordningställda eldplatser
 • plocka bär och matsvamp
 • köra snöskoter på väl snötäckt mark
 • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Kommun: Arjeplog

Bildat år: 1974

Storlek: 7,3 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Övrigt: Båtturer finns.

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 4 kilometer uppströms Laisälven från Adolfström, därifrån går Kungsleden som passerar genom Yrafdeltat.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss