Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Norra Jukkasvaara

Naturreservatets skogar har ett stort inslag av olika lövträd. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Drygt en mil nordväst om Tärendö ligger det natursköna naturreservatet Norra Jukkasvaara. Området nås enkelt via en liten skogsbilväg som leder fram till reservatsgränsen. Skogen är lätt att vandra i, rik på sevärdheter och är väl värd ett besök!

Orörda gammelskogar

Naturreservatet är beläget på bergets nordöstra sida och skogen är granens domäner. Här finns även en återkommande stor andel lövträd som sälg, asp och björk. Träden i reservatet är olika gamla men medelåldern är hög och här finns få spår av modernt skogsbruk.

Här finns även skogliga partier med mycket stora mängder död ved av olika trädslag. Träd som dör och antingen står kvar eller faller till marken brukar kallas död ved och uppskattas av många arter.

Död ved ger liv

Reservatet är hem åt ett många ovanliga arter som växer på just stående och liggande död ved, eller direkt på marken och i träden. Exempel på sådana är den hotade laterittickan eller den fridlysta dofttickan. Områdets lövrika skogar uppskattas även av hackspettar och deras bohål kan ses på större träd runt om i reservatet. Här finns även fuktigare marker, rika på örter som här och där smyckas av vackra orkidéer. En utförligare lista över rapporterade artfynd finns i reservatsbeslutet.

I norr angränsar området till den stora våtmarken Kielisenvuoma som har mycket höga naturvärden.

Bild som visar gammal skog med liggande och stående döda träd. De gillas av arterna. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Områdets historia

Berget är beläget ovanför högsta kustlinjen och visar därför inga spår av att ha svallats under landhöjningen. Skogen bär däremot spår efter tidigare bränder. Brandljud i trädstammar är en säker ledtråd till skogens historik. Ett brandljud är en skada i stammen som uppstår när hettan från elden bränner hål i barken. Om elden inte dödar trädet vallas skadan över och ett ärr bildas som kallas brandljud. Men de förekommer sporadiskt och kan vara svåra att finna.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • plocka bär och matsvamp
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Pajala

Bildat år: 2020

Storlek: Drygt 1,4 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen i Norrbottens län

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Från centrala Tärendö följer du väg 867 i nordvästlig riktning i drygt 15 kilometer. Här svänger du av till höger in på en liten skogsbilväg. Denna följer du sedan i cirka 8 km i nordöstlig riktning tills du når berget Jukkasvaara där reservatet ligger.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss