Båtöfjärden

Växt på strand

Strandglim. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Naturreservatet Båtöfjärdens tre öar är värdefulla fristäder för skärgårdens växter och djur. Öarna domineras av vågspolade hällmarker och klapperstensfält - ett resultat av landhöjningen.

De här öarna har länge nyttjats av människor. I reservatet finns rester av ett antal skytteskåror som använts vid säljakt. Det finns också många gistgårdsrösen, stenrösen där träställningar för att torka näten har stått.

I naturreservatet ingår Stora och Lilla Båtöklippan samt Hällhamnsklippan. Vegetationen på Båtöklipporna har ett stort inslag av enbuskar och hedartade områden. Längre in på Stora Båtöklippan växer dock tallskog.

Hällhamnsklippan är blockrik och glest bevuxen med buskar och lågväxta lövträd. Ön har en brant sydsida och bland de stora stenarna på stranden kan man se tobisgrisslor.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, men inte direkt på klipphällar. Kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska i enlighet med gällande lagar

Särskilda regler gäller för jakten i naturreservatet, det kan du läsa mer om i reservatsbeslutet. Det är inte tillåtet att köra snöskoter på öarna eller att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Luleå

Bildat år: 1997

Storlek: 9,3 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Båtöfjärden gränsar till Kalix kommun och ligger cirka 2 mil öster om Brändön i Luleå norra skärgård.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss