Njánnjá

Flygbild över skog, väg och vatten

Flygfoto över Njánnjá. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Några kilometer norr om Årrenjarka fjällby i Jokkmokks kommun ligger naturreservatet Njánnja. Du finner det på en bergssluttning nedanför lågfjället som gett reservatet sitt namn. Njánnja ligger lite mer än en kilometer från närmsta väg.

Skogar och fjäll är alltid vackra om hösten men området passar också bra att besöka vintertid då det passerar en skoterled upp genom reservatet från allmän väg. Leden tar dig, om du vill, högre upp på fjället och in i ett annat reservat - det stora vildmarksområdet Kvikkjokk-Kabla fjällurskogs naturreservat.

En naturlig skog

Välkommen in på granens domäner. Den här skogen är olikåldrig men de flesta av träden har ett par hundra år på nacken. Många av skogens granar kom till någon gång mellan 1700‑ och 1800‑talet efter den senaste branden. En hel del granar är betydligt äldre än så och har stått emot eldens lågor. De har kommit upp sig med åren och tillhör numera skogens åldringar. Stolt sticker de upp sin trädkrona högre än reservatets ynglingar. I den lummiga skogen samsas de om utrymmet med knotiga gamla sälgar. Där det näringsrika markvattnet rinner nära markens yta växer låga örter som om sommaren berikar reservatet med blomsterfägring.

En hackspett med tre tår

I reservatet finns en hackspett med tre tår, den kallas passande nog för tretåig hackspett. Det är en ganska blyg fågel som är svart och vit och saknar det röda i fjäderdräkten som släktingarna har. Hanen har däremot en gul hjässa. Och visst kan du få höra dess långa trumvirvel, men mest troligt märker du av dess närvaro genom att se hackspåren den lämnar efter sig. Den hackar ofta vågräta linjer i granstammar som ger upphov till "ringade" granar. Den hackar naturligtvis efter insekter som den tror sig finna innanför granens bark. Och något smaskigt måste den hitta eftersom den besöker Njánnjas skogar. Gör det, du med.

Gammal barrskog

Gammelskog i Njánnja. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förSkoterled Skoterled

Fakta

Kommun: Jokkmokk

Bildat år: 2016

Storlek: cirka 0,8 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Övrigt: I området saknas stigar, eldstäder och andra anordningar för rörligt friluftsliv.

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 3 kilometer nordost om Årrenjarka fjällby och lämpligaste vägen till reservatet från allmän väg är via Kvikkjokksvägen till Uhtsaluokta cirka 2,5 kilometer öster om Årrenjarka stugby. Det går sedan att följa en skoterled från Uhtsaluokta upp till reservatet.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss