Såckosberget

Vit  koralltaggsvamp på liggande trädstock

Koralltaggsvamp. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Såckosberget har en mängd olika skogstyper som vuxit upp efter skogsbrand. Skogarna är gamla och urskogslika och hyser en stor artrikedom.

I naturreservatet ingår Såckosbergets branta ostsluttning, den mindre branta sydsluttningen och längst i öst en liten tjärn omgiven av våtmark. Landskapet är starkt kuperat med branta berg och bördiga skogar.  

Stora delar av reservatet har gamla, nästintill orörda skogar som är tydligt påverkade av den senaste skogsbranden som drog fram i området för ungefär 130-150 år sedan. I bergets ostsluttning växer en barrblandskog med stora inslag av lövträd som vuxit upp efter branden. Skogen i sluttningen är grov och högrest tack vare den bördiga marken.

Lövträden bidrar till att området hyser många ovanliga arter. På sälgarna kan man hitta den vackert gröna lunglaven och ibland även dofttickan, vars fina doft man ofta kan känna på långt håll. På asplågor förekommer den vackra koralltaggsvampen, medan arter som rosenticka och rynkskinn finns på lågor av gran.  

Den södra spetsen av reservatet är ett fuktigt våtmarksparti med gamla granar, mycket asp och sälg och vegetation med olika örter. I väster uppåt bergshöjden är marken magrare med bergshällar. På den steniga marken växer tallskog och många av tallarna har blivit märkta av flera bränder och vissa är uppåt 400 år gamla.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Boden

Bildat år: 2009

Storlek: 0,6 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Såckosberget ligger cirka 16 kilometer nordväst om Bodträskfors. Från Bodträskfors går en väg rakt väster ut. Strax efter Spikberg finns en avtagsväg norrut som passerar reservatet.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss