Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Trutskär

Naturreservatet omfattar hela ön Trutskär utom den nordvästra, stugbebyggda stranden. Dessutom ingår ett par närliggande rev öster om ön.

Hav med skogklädd ö

Trutskär. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Skogen är inte påverkad av modernt skogsbruk men folk har tagit ved för husbehov. I mitten av öns södra del hittar du den finaste skogen. På östra sidan fälldes ett stort antal träd av en stor storm 1982 och här växer nu lövsly.  

I närheten av reservatet går det stråk av rik kalkberggrund. Kalk i berget ger ofta upphov till kalkrika jordarter och därmed en rik flora. På Trutskär förekommer bland annat den sällsynta strandvivan. Berggrunden går i dagen på öns sydvästra hörn, där det finns hällar och blockmark.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, men inte direkt på klipphällar. Kom ihåg att ta med egen ved.
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska i enlighet med gällande lagar.

Särskilda regler gäller för jakten i naturreservatet, det kan du läsa mer om i reservatsbeslutet. Det är inte tillåtet köra snöskoter på öarna eller att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Kalix

Bildat år: 1997

Storlek: 0,7 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Trutskär ligger cirka 9 kilometer sydost om Karlsborg och cirka 5 kilometer öster om Storön.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark