Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Åheden

Gammelskog

Åheden. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Åheden är ett litet urskogsartat skogsområde intill Skellefteälvens numera torrlagda fåra. Det kryllar av växter på marken och det är inte omöjligt att få syn på flera olika orkidéer.

Reservatet ligger i sydligaste spetsen av Arvidsjaurs kommun, alldeles mot länsgränsen mot Västerbotten. Det utmärker sig genom att skogen är mycket storvuxen för att vara i Norrbotten, trädhöjden ligger uppskattningsvis kring 25 meter.  Även växterna på marken sticker ut för det finns gott om dem. Det beror mest troligtvis på att tidigare återkommande högvatten har gödslat marken med slam och näringsämnen.

Det finns ett stort antal arter beroende av naturskog i området, däribland den kalkgynnade svartfjälliga musseronen men också flera orkidéer. I den torrlagda gamla älvfåran i kanten av gammelskogen finns den för länet mycket sällsynta busken klådris.

Gran är det vanligaste trädet men i norra delen blir det mer och mer tall. Trädåldern ligger på cirka 200 år. Det verkar inte ha brunnit på åtminstone 250 år vilket, åtminstone delvis, förklarar bristen på brandspår. Enstaka kolade stubbar kan ses, men uttag av tjärbränsle är sannolikt huvudorsaken till varför det finns så lite kvar av gamla tallrotvältor och bränd tallved. Närheten till älven har gjort området lättillgängligt för transport av tjärtunnor.

Såväl torrträd som liggande död ved förekommer rikligt i området, framförallt i de mer ört rika delarna längs västra kanten av gammelskogen. Den liggande döda veden består av både rotvältor och rötlågor. Skogen är genomgående sluten och har nu uppnått en ålder då träden börjar bli känsliga för olika svampangrepp. Detta stadium av självgallring inträffar tidigare på näringsrika marker som den i Åheden.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • tälta
  • göra upp en mindre eld
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Arvidsjaur

Bildat år: 2014

Storlek: 0,12 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Åheden ligger cirka 17 kilometer sydväst om Glommersträsk och den lämpligaste tillfartsvägen till reservatet är österifrån via väg 365. Sväng av västerut innan du passerar Skellefteälven, cirka 14 kilometer söder om Järvträsk. Efter knappt två kilometer kommer en vägkorsning, kör västerut mot Stenbacken. Efter 5 kilometer passerar du länsgränsen in i Norrbotten igen, fortsätt cirka 500 meter. Lämna bilen och följ den lilla skogsvägen söderut. Vägen är rustad för några år sedan och är i dagsläget i bra skick.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss