Rautusakara

Bilden
visar gammal skog i sprakande höstfärger i ett kuperat landskap. Bland skogarna syns myrar och bortom det ses fjäll i fjärran.

Gammelskogar i ett landskap med lågfjäll och våtmarker. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Omkring 4 mil öster om centrala Kiruna ligger Rautusakara. Området är en värdefull rest av ursprunglig natur, som likt en ö är omringat av ett hårt brukat landskap. Reservatet är 4 kvadratmil stort och rymmer trolska gammelskogar med tallar som stått här sen 1500-talet. Lågfjället Rautusakara når 637 meter över havet och från dess kala bergstopp är utsikten milsvid.

Urskogsartade miljöer

Områdets skogar är till övervägande del urskogsartade, och har genomgående en mycket hög ålder. Här finns tallar och granar som grodde på 1500-talet. Gammeltallar som nu är över 500 år gamla och granar på åldrar uppemot 450 år vittnar om områdets opåverkade historia.

Ett ytterligare bevis på det är den döda veden i området. Död ved är träd som dött och blir till mat och husrum åt många andra arter. Det finns såväl liggande som stående död ved i alla dimensioner och nedbrytningsstadier. I Rautusakara är svamparna rosenticka och ostticka exempel på arter som inte klarar sig utan gamla träd som dör och faller till marken. Eftersom det är en brist på träd som får dö naturligt och lämnas kvar på plats, är arter som ostticka idag hotade av utrotning. Rautusakara är ett härbärge inte bara för vedsvampar utan för insekter, lavar, mossor och fåglar.

Bilden visar gammal skog med en flera hundra år gammal tall i centrum, gamla smala granar och björkar med sprakande höstfärger.

I den här orörda skogen lever träd i alla åldrar sida vid sida. När träden dör bildas naturliga luckor som syns i bilden. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Spår av brand

Ett vanligt fenomen i riktigt gamla skogar är spår av äldre tiders skogsbränder. I Rautusakara finns gott om det som kallas brandljud. Det är ärr som lågorna lämnat på trädstammarna. Dessutom kan kolad ved hittas. Det är döda träd som bränts av de gamla bränderna. Här finns också grova gamla lövträd som växt upp efter brand.

Den senaste stora branden härjade i Rautusakara någon gång i slutet på 1700-talet. Skogsbränder var betydligt vanligare förr, och den bristfälliga brandbekämpningen gjorde ofta bränderna omfattande. Bränderna uppstod ofta av blixtnedslag samt bränning av betes- och jordbruksmarker som spreds utom kontroll.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • plocka bär och matsvamp
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Kiruna

Bildat år: 2024

Storlek: 42,9 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger ca 40 km öster om Kiruna. Följ länsväg 875 från Jukkasjärvi och sväng av mot höger vid sjön Saarijärvi. Följ denna enskilda väg i drygt 10 km till en trevägskorsning, och sväng då av mot vänster. Följ denna väg i cirka 600 m för att nå områdets södra del på vänster sida.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss