Guorpaliden

Gammal barrskog med död ved på marken

Guorpaliden.. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Området utgörs av berget Guorpalidens långsträckta topparti med tre markerade toppar varav den högsta punkten når cirka 560 meter över havet. Bergets sluttningar är till stor del branta och har inslag av block- och hällmark.

Skogen i naturreservatet varierar mellan naturligt föryngrad tallskog, granskog och barrblandskog. Den är genomgående gammal och är väldigt lite påverkad av både äldre plockhuggning och skogsbränder. Spår efter skogsbrand finns endast i de allra äldsta träden vilket betyder att den senaste branden troligen ligger lång tillbaka i tiden. De flesta träden har en ålder på runt 200 år, men många av de gamla tallarna är över 500 år. Detta gör att området liknar en typisk urskog och utgör livsmiljö för många hotade arter.

I de grandominerade delarna är träden vanligen rikt beklädda av hänglavar. Bland annat kan man se spår efter den tretåiga hackspetten och på gamla sälgar hitta den anisdoftande dofttickan.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Arvidsjaur

Bildat år: 2009

Storlek: 2,2 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet Guorpaliden ligger cirka 20 kilometer nordost om Arvidsjaur, mitt emellan E45 och riksväg 94. Längs riksväg 94 mellan Arvidsjaur och Älvsbyn, cirka 5,5 kilometer nordost om byn Deppis, svänger man av norrut på en skogsbilväg som man följer cirka 6 kilometer innan man svänger höger och följer vägen ytterligare 3 kilometer fram till naturreservatet. Från E45, mellan Arvidsjaur och Moskosel, strax väster om Auktsjaur svänger man av söderut på skogsbilvägen som en bit sträcker sig längs järnvägen. Följ skogsbilvägen förbi Utterträsket och Brännträsket, efter cirka 14 kilometer sväng vänster och följ vägen ytterligare 3 kilometer fram till reservatet.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss