Arvesjåkkå

Flygfotografi över en sjö omgiven av barrskog med berg i bakgrunden.

Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Naturreservatet Arvesjåkkå är en flack, barrskogsbevuxen dalgång bland lågfjällen i Arjeplog.

Naturreservatet har fått sitt namn av den strömmande Arvesjåkkå som rinner genom området och vidare ut i Piteälven. Hit kommer gärna sportfiskare för att testa lyckan. Framför allt är det ädelfiskarna harr och öring som lockar.

I naturreservatet finns gott om gles, gammal granskog. I de torrare delarna finns det grova tallar. Det finns många vattendrag och småsjöar i Arvesjåkkå och flera stigar leder in i området.

Arvesjåkkå är ett av de tjugotal fjällurskogsreservat som bildades på statlig mark i slutet av 1980-talet. Dessa utgör tillsammans länets och några av landets värdefullaste urskogsområden.

Om du vill fiska behöver du fiskekort.

Länsstyrelsens fiskekortsbilaga för Arjeplog

Kontakta gärna turistinformationen i Arjeplog för mer information.

Området är periodvis avstängt på grund av militär verksamhet. För mer information kontakta Försvarsmakten.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet i reservatet att:

  • avsiktligt störa djur- och fågelliv
  • skada mark eller växtlighet, även döda träd
  • framföra motordrivet fordon på barmark i terrängen.

Du får köra skoter och plocka bär och matsvamp. Jakt och fiske får ske i enlighet med gällande lagstiftning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förFiske Fiske
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Arjeplog

Bildat år: 1988

Storlek: 90 kvadratkilometer

förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Cirka 6 kilometer öster om Bergnäsviken går en väg över sjön till Rävudden. Från Rävudden leder stigar in i reservatet.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss