Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Arvesjåkkå

Naturreservatet Arvesjåkkå är en flack, barrskogsbevuxen dalgång bland lågfjällen i Arjeplog.

Öring i vatten

Öring. Foto: Dan Blomkvist/Länsstyrelsen Norrbotten

Naturreservatet har fått sitt namn av den strömmande Arvesjåkkå som rinner genom området och vidare ut i Piteälven. Hit kommer gärna sportfiskare för att testa lyckan. Framför allt är det ädelfiskarna harr och öring som lockar.

Arvesjåkkå

Vy från Arvesjåkkå

I naturreservatet finns gott om gles, gammal granskog. I de torrare delarna finns det grova tallar. Det finns många vattendrag och småsjöar i Arvesjåkkå och flera stigar leder in i området.

Arvesjåkkå är ett av de tjugotal fjällurskogsreservat som bildades på statlig mark i slutet av 1980-talet. Dessa utgör tillsammans länets och några av landets värdefullaste urskogsområden.

Om du vill fiska behöver du fiskekort. Se information från Arjeplogs kommun till höger på sidan.

Området är periodvis avstängt på grund av militär verksamhet. För mer information kontakta Försvarsmakten.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet i reservatet att:

  • avsiktligt störa djur- och fågelliv
  • skada mark eller växtlighet, även döda träd
  • framföra motordrivet fordon på barmark i terrängen.

Du får köra skoter och plocka bär och matsvamp. Jakt och fiske får ske i enlighet med gällande lagstiftning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förFiske Fiske
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Arjeplog

Bildat år: 1988

Storlek: 90 kvadratkilometer

förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Cirka 6 kilometer öster om Bergnäsviken går en väg över sjön till Rävudden. Från Rävudden leder stigar in i reservatet.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark