Vuotnaape

Flygfoto över myr

Flygbild över Vuotnaape. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Vuotnaape består till största delen av våtmark. De stora, flacka och öppna myrarna gör att det finns ett rikt fågelliv i området.

Området är en del av ett större område av våtmarker som tillsammans har mycket höga naturvärden. Myrens skyddsvärden ligger förutom i storleken även i dess variationsrikedom och orördhet. I ytterkanterna och även spritt över myren finns skogsklädda moränryggar och myrholmar. I västra och norra delen finns det en riktig gammelskog, med tallar som är upp emot 400 år gamla.

Våtmarkerna sjuder och sjunger av liv. Här häckar tranor och i de små sjöarna ses ofta sångsvanar glida omkring i all sin prakt. Ta med kikare när du besöker Vuotnaape. Det är inte omöjligt att någon rovfågel kan siktas vid horisonten. Spår efter tretåig hackspett finns på flera av träden, där den har letat efter insekter att äta. I Pulisbäcken huserar bävern som arbetar på sin damm.

Skog i Vuotnaape

En av sjöarna, omgiven av gammelskog. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Jokkmokk

Bildat år: 2010

Storlek: 5,3 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Följ vägen som går nordväst från Murjek cirka 15 kilometer, sväng till höger så kommer du fram till reservatet efter cirka 500 meter.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss