Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Tällberget

Skogklädda hällmarker

Tällberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Tällberget ligger lättillgängligt och från toppen råder det en vacker utsikt över det omkringliggande landskapet. 

Tällberget är ett relativt litet naturreservat men visar trots det upp en variation av olika skogstyper med höga naturvärden. Större delen av reservatet utgörs av urskogsartad tallskog på karg hällmark med insprängda klapperstensfält. Runt den karga tallskogen står frodigare och grandominerande barrblandskogar.

Generellt i barrskogen finns stora inslag av lövträd och på håll har skogen tydlig karaktär av lövbränna, det vill säga mycket lövrik skog som vuxit upp naturligt efter skogsbrand. Spår efter skogsbrand kan ses i hela reservatet, både som stamskador på de äldsta träden, så kallade brandljud, och som kolad ved på stubbar och liggande döda träd.  

Tällberget ligger under högsta kustlinjen och havets vågsvallningar har kraftigt bidragit med att forma berggrunden och de olika stenbundna miljöerna. Något som tillsammans med de olika skogstyperna bildar en mosaikartad och variationsrik natur.

Sjö omgiven av våtmark

Sjö och myrmarker i Tällberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Kalix

Bildat år: 2010

Storlek: 1,4 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger cirka 3 kilometer sydväst om Storsien. Kör norrut från Kalix mot Kälsjärv och Korpikå. Vid Orrträsk, strax norr om Korpikå, sväng av västerut. Efter cirka 6 kilometer, i byn Storsien, sväng av söderut på en mindre väg. Efter ytterligare cirka 2 kilometer finns en gammal traktorväg/stig som efter 1 kilometer leder in i naturreservatet. Från Morjärv, längs E10, sväng av österut. Följ vägen cirka 17 kilometer över Forsbyn och Östra Granträsk. Sväng sedan söderut, vid Klinten, efter 3 kilometer ligger Storsien.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss